அதிக வருவாய் வழங்கிய "கில்ட் பண்டு' திட்டங்கள் அதிக வருவாய் வழங்கிய "கில்ட் பண்டு' திட்டங்கள் ... இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் கடும் சரிவு இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் கடும் சரிவு ...
நடப்பு 2012ம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில்... முக்கிய எட்டு துறைகளின் வளர்ச்சி 3.6 சதவீதமாக சரிவு
எழுத்தின் அளவு:

பதிவு செய்த நாள்

02 ஆக
2012
23:53


புதுடில்லி: நடப்பு 2012ம் ஆண்டின் ஜூன் மாதத்தில், நாட்டின் முக்கிய எட்டுத் துறைகளின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 3.6 சதவீதமாக சரிவடைந்துள்ளது. இது, கடந்த 2011ம் ஆண்டின், இதே மாதத்தில், 5.6 சதவீதம் என்றளவில் உயர்ந்து காணப்பட்டது என, மத்திய தொழில் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.நடப்பாண்டு மே மாதத்தில், இத்துறைகளின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 4 சதவீதம் என்றளவில் இருந்தது. இது, கடந்த ஆண்டு மே மாதத்தில், 5.9 சதவீதமாக இருந்தது.சரிவு நிலைநடப்பு 2012-13ம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிலும் (ஏப்.,-ஜூன்), முக்கிய எட்டுத் துறைகளின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 3.6 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. இது, கடந்த 2011-12ம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், 5.2 சதவீதம் என்றளவில் உயர்ந்திருந்தது. ஆக, நாட்டின் தொழில் துறை உற்பத்தி வளர்ச்சியில் தொடர்ந்து, சரிவு நிலை காணப்படுகிறது.நாட்டின் தொழில் துறை உற்பத்தி குறியீட்டு எண் (ஐ.ஐ.பி.,) கணக்கிடுவதில், மேற்கண்ட எட்டு துறைகளின் பங்களிப்பு, 37.90 சதவீதம் என்றளவில் உள்ளது.முக்கிய எட்டு துறைகளில், கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, உரம், உருக்கு போன்றவற்றின் உற்பத்தி வளர்ச்சி மிகவும் சரிவடைந்ததை அடுத்து, ஒட்டுமொத்த அளவில் தொழில் துறை உற்பத்தி வளர்ச்சி குறைந்துள்ளது.நிலக்கரிசென்ற ஜூன் மாதத்தில், நிலக்கரி உற்பத்தி வளர்ச்சி, 7.2 சதவீதமாக உயர்ந்து காணப்பட்டது. அதே சமயம், கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், இப்பிரிவின் உற்பத்தி, மைனஸ் 3 சதவீதம் என்றளவில் பின்னடவை கண்டிருந்தது.நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், இத்துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 6.4 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. அதேசமயம், கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், இதன் வளர்ச்சி, 0.3 சதவீதம் என்றளவில் மிகவும் குறைவாக இருந்தது.கச்சா எண்ணெய்கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி, கடந்த ஜூன் மாதத்தில், மைனஸ் 0.8 சதவீதம் என்றளவில் பின்னடவை கண்டுள்ளது. அதே சமயம், கடந்த ஆண்டின் இதே ஜூன் மாதத்தில், இத்துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 7.7 சதவீதமாக இருந்தது. ஏப்.,-ஜூன் மாத காலாண்டில், இப்பிரிவின் உற்பத்தி, மைனஸ் 0.5 சதவீதமாக பின்னடவை கண்டுள்ளது. அதேசமயம், கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், இத்துறை, 9.5 சதவீதம் என்றளவில் வளர்ச்சி கண்டிருந்தது.இயற்கை எரிவாயுஇயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியும், சென்ற ஜூன் மாதத்தில் மைனஸ் 11.1 சதவீதமாக பின்னடவை கண்டிருந்தது. கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலும், இத்துறையின் உற்பத்தி, மைனஸ் 11.7 சதவீதமாக இருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், இத்துறையின் உற்பத்தி மைனஸ் 11.1 சதவீதமாக இருந்தது. இது, கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், மைனஸ் 10.2 சதவீதமாக பின்னடவை கண்டிருந்தது.எண்ணெய் சுத்திகரிப்புபெட்ரோலிய சுத்திகரிப்புத் துறை, சிறப்பான அளவில் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. சென்ற ஜூன் மாதத்தில், இத்துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 6.1 சதவீதமாக இருந்தது. இது, கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், 4.6 சதவீதமாக இருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், இத் துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 3.2 சதவீதமாக இருந்தது. இது, கடந்த நிதியாண்டின், இதே காலாண்டில், 5.2 சதவீதமாக அதிகரித்து காணப்பட்டது.உரம்கடந்த ஜூன் மாதத்தில், உரத்துறையின் உற்பத்தி, மைனஸ் 11.7 சதவீதமாக பின்னடவை கண்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், இத்துறையின் உற்பத்தி, மைனஸ் 2.4 சதவீதமாக இருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், இத்துறையின் உற்பத்தி, மைனஸ் 12.2 சதவீதமாக இருந்தது. ஆனால், கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், இத்துறையின் உற்பத்தி 1.1 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டிருந்தது.உருக்குசென்ற ஜூன் மாதத்தில், உருக்கு துறையின் உற்பத்தி, மைனஸ் 0.5 சதவீதமாக பின்னடைவை கண்டுள்ளது. அதேசமயம், கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், இத்துறை 14.5 சதவீதம் என்றளவில் வளர்ச்சி கண்டிருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், இத்துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 3.6 சதவீதமாக இருந்தது. இந்த வளர்ச்சி, கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், 8.4 சதவீதமாக காணப்பட்டது.மற்ற துறைகளுடன் ஒப்பிடும் போது, சிமென்ட் துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, சென்ற ஜூன் மாதத்தில், 10.2 சதவீதம் என்றளவில் சிறப்பாக இருந்தது. அதேசமயம், கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், இத்துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 1.7 சதவீதமாக காணப்பட்டது.நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டிலும், இத்துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 9.9 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில், இத்துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, 0.1 சதவீதம் என்றளவில் மிகவும் குறைவாக இருந்தது.மின்சாரம்நாட்டின் மின்சார துறையின் உற்பத்தி வளர்ச்சி, சென்ற ஜூன் மாதத்தில், 8.1 சதவீதமாக இருந்தது. இது, கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், 7.9 சதவீதமாக இருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், இத்துறையின் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி வளர்ச்சி, 6.4 சதவீதமாக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இதன் வளர்ச்சி, 8.2 சதவீதம்என்றளவில் உயர்ந்து காணப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Advertisement

மேலும் பொது செய்திகள்

business news
புதுடில்லி-–நடப்பு ஆண்டு துவக்கத்தில், அதிக அனல் காற்று வீசியதன் காரணமாக, நடப்பு ஆண்டில் பணவீக்கம் அதிகரிக்க ... மேலும்
business news
புதுடில்லி: கடந்த ஜூலை மாதத்தில், பயணியர் வாகனங்கள் விற்பனை ஏற்றத்தை கண்டுள்ளது. ‘மாருதி சுசூகி, ஹூண்டாய், டாடா ... மேலும்
business news
புதுடில்லி-–கடந்த ஜூலை மாதத்தில், ஜி.எஸ்.டி., வசூல் 1.49 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. ஜி.எஸ்.டி., அறிமுகம் ... மேலும்
business news
புதுடில்லி–நாட்டின் முதல் ‘5ஜி’ ஸ்பெக்ட்ரம் ஏலம், நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. கடந்த ஏழு நாட்களாக நடைபெற்ற இந்த ... மேலும்
business news
புதுடில்லி-நாட்டின் தயாரிப்புத் துறை உற்பத்தி வளர்ச்சி, கடந்த ஜூலையில், எட்டு மாதங்களில் இல்லாத உயர்வை ... மேலும்
  தினமலர் முதல் பக்கம்
வர்த்தகம் முதல் பக்கம் »
Advertisement
Advertisement
Advertisement
dinamalar-advertisement-tariff-2018
  • தங்கம்
  • வெள்ளி
  • கரன்சி
  • மளிகை மார்க்கெட்
 
வாசகர்களுக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள்.
1.செய்திகள் குறித்த கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யும்போது, எவருடைய மனதையும் புண்படுத்தாத வகையில், நாகரிகமான முறையில் உங்கள் கருத்துகள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.
வாசகர் கருத்து
முதல் நபராக கருத்து தெரிவியுங்கள்!
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்ய :
Login :
New to Dinamalar ?
வாசகர்கள் கருத்துப் பகுதியில் வெளியாகி இருக்கும் கருத்துக்கள், உரிய முறையில் தணிக்கை செய்யப்பட்டே வெளியி‌டப்படுகின்றன.
(Press Ctrl+g to toggle between English and Tamil)