பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 32596.54 -409.73
  |   என்.எஸ்.இ: 9998.05 -116.70

தங்கம் விலை நிலவரம்

சென்னை
Updated : 4hrs : 43mins ago
22 காரட் 1கி்
2934
24 காரட் 10கி்
30810
நகரம் 22காரட்
(1 கி்)
24காரட்
(10 கி்)
மும்பை 2922 31100
டெல்லி 2924 31120
கோல்கட்டா 2925 31130
நியூயார்க் - 27966
லண்டன் - 27966

வெள்ளி விலை நிலவரம்

சென்னை
Updated : 1hrs : 23mins ago
வெள்ளி 1 கிலோ
41600
பார் வெள்ளி 1 கிலோ
41600
நகரம் 1
கிலோ
பார் வெள்ளி
1 கிலோ
மும்பை - --
டெல்லி - -
கோல்கட்டா - -
நியூயார்க் - 34443
லண்டன் - 34443

Historic Quotes

 

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை மதிப்புதங்கம்
வெள்ளி
எடை (கிராம்)
Advertisement
Advertisement
பி.எஸ்.இ:
என்.எஸ்.இ:
  • தங்கம்
  • வெள்ளி