பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 29918.4 -111.34
  |   என்.எஸ்.இ: 9304.05 -38.10

தங்கம் விலை நிலவரம்

சென்னை
Updated : 21hrs : 49mins ago
22 காரட் 1கி்
2791
24 காரட் 10கி்
29680
நகரம் 22காரட்
(1 கி்)
24காரட்
(10 கி்)
மும்பை 2775 29650
டெல்லி 2779 29690
கோல்கட்டா 2780 29700
நியூயார்க் - 26087
லண்டன் - 26087

வெள்ளி விலை நிலவரம்

சென்னை
Updated : 521hrs : 49mins ago
வெள்ளி 1 கிலோ
42800
பார் வெள்ளி 1 கிலோ
நகரம் 1
கிலோ
பார் வெள்ளி
1 கிலோ
மும்பை - 43028
டெல்லி - 43044
கோல்கட்டா - 43072
நியூயார்க் - 35313
லண்டன் - 35313

Historic Quotes

 

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை மதிப்புதங்கம்
வெள்ளி
எடை (கிராம்)
Advertisement
Advertisement
பி.எஸ்.இ:
என்.எஸ்.இ:
  • தங்கம்
  • வெள்ளி