பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 29918.4 -111.34
  |   என்.எஸ்.இ: 9304.05 -38.10

பி.எஸ்.இ:

Current 29918.4 
High
Low
Prev. Close 0

என்.எஸ்.இ:

Current 9304.05 
High
Low
Prev. Close 0

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி