பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 25201.9 -562.88
  |   என்.எஸ்.இ: 7655.05 -167.95

பி.எஸ்.இ:

Current 25201.9 
High 25835.410156
Low 25555.769531
Prev. Close 25764.779297

என்.எஸ்.இ:

Current 7655.05 
High 7845.600098
Low 7754.049805
Prev. Close 7823

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி