பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 36496.37 145.14
  |   என்.எஸ்.இ: 11010.2 53.10

பி.எஸ்.இ:

Current 36496.37 
High 36567.34
Low 36335.61
Prev. Close 36351.23

என்.எஸ்.இ:

Current 11010.2 
High 11,030.25
Low 10,946.20
Prev. Close 10957.1
Updated On: 20-07-2018 16:00

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி