பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 31550.51 -371.93
  |   என்.எஸ்.இ: 9853 -111.40

பி.எஸ்.இ:

Current 31550.51 
High 32016.52
Low 31540.72
Prev. Close 31922.44

என்.எஸ்.இ:

Current 9853 
High 9,960.50
Low 9,836.20
Prev. Close 9964.4

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி