பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 23758.9 -262.08
  |   என்.எஸ்.இ: 7215.7 -82.50

பி.எஸ்.இ:

Current 23758.9 
High 24111.189453
Low 23919.470703
Prev. Close 24020.980469

என்.எஸ்.இ:

Current 7215.7 
High 7323.450195
Low 7275.149902
Prev. Close 7298.200195

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி