பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 31904.4 -50.95
  |   என்.எஸ்.இ: 9873.3 -26.30

பி.எஸ்.இ:

Current 31904.4 
High 32,057.12
Low 31,859.50
Prev. Close 31955.35

என்.எஸ்.இ:

Current 9873.3 
High 9,922.55
Low 9,863.45
Prev. Close 9899.6

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி