பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 25480.84 -414.13
  |   என்.எஸ்.இ: 7602.6 -118.70

பி.எஸ்.இ:

Current 25480.84 
High 26118.88
Low 25853.69
Prev. Close 25894.97

என்.எஸ்.இ:

Current 7602.6 
High 7791.85
Low 7711.15
Prev. Close 7721.3

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி