பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 26220.95 +66.12
  |   என்.எஸ்.இ: 7950.9 +2.00

பி.எஸ்.இ:

Current 26220.95 
High 26431.800781
Low 26168.710938
Prev. Close 26220.949219

என்.எஸ்.இ:

Current 7950.9 
High 8008.25
Low 7930.649902
Prev. Close 7950.899902

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி