பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 33342.8 235.98
  |   என்.எஸ்.இ: 10283.6 68.85

பி.எஸ்.இ:

Current 33342.8 
High 33520.82
Low 33278.91
Prev. Close 33106.82

என்.எஸ்.இ:

Current 10283.6 
High 10,343.60
Low 10,268.05
Prev. Close 10214.75
Updated On: 17-11-2017 16:00

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி