பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 35260.54 118.55
  |   என்.எஸ்.இ: 10616.7 40.40

பி.எஸ்.இ:

Current 35260.54 
High 35402.00
Low 35118.42
Prev. Close 35141.99

என்.எஸ்.இ:

Current 10616.7 
High 10,646.50
Low 10,557.50
Prev. Close 10576.3
Updated On: 15-11-2018 15:59

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி