பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 22876.54 +118.17
  |   என்.எஸ்.இ: 6840.8 +25.45

பி.எஸ்.இ:

Current 22876.54 
High 22853.03
Low 22727.63
Prev. Close 22758.37

என்.எஸ்.இ:

Current 6840.8 
High 6838.00
Low 6806.25
Prev. Close 6815.35

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி