பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 36841.6 -279.62
  |   என்.எஸ்.இ: 11143.1 -91.25

பி.எஸ்.இ:

Current 36841.6 
High 37489.24
Low 35993.64
Prev. Close 37121.22

என்.எஸ்.இ:

Current 11143.1 
High 11,346.80
Low 10,866.45
Prev. Close 11234.35
Updated On: 21-09-2018 15:59

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி