பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 29182.95 -498.82
  |   என்.எஸ்.இ: 8808.9 -143.45

பி.எஸ்.இ:

Current 29182.95 
High 29844.16
Low 29070.48
Prev. Close 29182.95

என்.எஸ்.இ:

Current 8808.9 
High 8996.60
Low 8775.10
Prev. Close 8808.9

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி