பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 29237.15 -184.25
  |   என்.எஸ்.இ: 9045.2 -62.80

பி.எஸ்.இ:

Current 29237.15 
High 29539.849609
Low 29350.169922
Prev. Close 29421.400391

என்.எஸ்.இ:

Current 9045.2 
High 9133.549805
Low 9089.400391
Prev. Close 9108

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி