பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 26638.11 +77.96
  |   என்.எஸ்.இ: 7954.35 +18.30

பி.எஸ்.இ:

Current 26638.11 
High 26674.38
Low 26573.69
Prev. Close 26638.11

என்.எஸ்.இ:

Current 7954.35 
High 7967.80
Low 7939.20
Prev. Close 7954.35

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி