பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 27269.39 +171.22
  |   என்.எஸ்.இ: 8144.75 +54.30

பி.எஸ்.இ:

Current 27269.39 
High 27126.30
Low 26971.16
Prev. Close 27098.17

என்.எஸ்.இ:

Current 8144.75 
High 8097.95
Low 8052.25
Prev. Close 8090.45

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி