பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 28346.34 +8.29
  |   என்.எஸ்.இ: 8459.25 -3.85

பி.எஸ்.இ:

Current 28346.34 
High 28541.22
Low 28217.50
Prev. Close 28338.05

என்.எஸ்.இ:

Current 8459.25 
High 8535.35
Low 8429.45
Prev. Close 8463.1

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி