பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 25775.74 -43.60
  |   என்.எஸ்.இ: 7831.6 -17.65

பி.எஸ்.இ:

Current 25775.74 
High 25901.560547
Low 25703.859375
Prev. Close 25775.740234

என்.எஸ்.இ:

Current 7831.6 
High 7870.350098
Low 7812.649902
Prev. Close 7831.600098

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி