பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 22628.84 +351.61
  |   என்.எஸ்.இ: 6779.4 +104.10

பி.எஸ்.இ:

Current 22628.84 
High 22648.69
Low 22312.19
Prev. Close 22628.84

என்.எஸ்.இ:

Current 6779.4 
High 6783.05
Low 6684.40
Prev. Close 6779.4

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி