பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 34651.24 35.11
  |   என்.எஸ்.இ: 10536.7 20.00

பி.எஸ்.இ:

Current 34651.24 
High 34754.60
Low 34550.22
Prev. Close 34616.13

என்.எஸ்.இ:

Current 10536.7 
High 10,558.60
Low 10,490.55
Prev. Close 10516.7
Updated On: 22-05-2018 16:00

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி