பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 28223.08 +151.15
  |   என்.எஸ்.இ: 8567.95 +51.05

பி.எஸ்.இ:

Current 28223.08 
High 28264.720703
Low 27866.119141
Prev. Close 28071.929688

என்.எஸ்.இ:

Current 8567.95 
High 8565.150391
Low 8448.25
Prev. Close 8516.900391

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி