பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 32641.3 -364.97
  |   என்.எஸ்.இ: 9999.8 -114.95

பி.எஸ்.இ:

Current 32641.3 
High 32690.15
Low 32534.83
Prev. Close 33006.27

என்.எஸ்.இ:

Current 9999.8 
High 10,012.85
Low 9,961.30
Prev. Close 10114.75
Updated On: 23-03-2018 11:01

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி