பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 27090.42 -21.79
  |   என்.எஸ்.இ: 8121.45 +6.70

பி.எஸ்.இ:

Current 27090.42 
High 27247.17
Low 27047.68
Prev. Close 27090.42

என்.எஸ்.இ:

Current 8121.45 
High 8160.90
Low 8105.35
Prev. Close 8121.45

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி