பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 28020.87 +240.04
  |   என்.எஸ்.இ: 8453.05 +84.55

பி.எஸ்.இ:

Current 28020.87 
High 27814.529297
Low 27570.949219
Prev. Close 27780.830078

என்.எஸ்.இ:

Current 8453.05 
High 8378.00
Low 8298.950195
Prev. Close 8368.5

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி