பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 26602.52 +172.67
  |   என்.எஸ்.இ: 7930.8 +51.40

பி.எஸ்.இ:

Current 26602.52 
High 26517.90
Low 26368.94
Prev. Close 26429.85

என்.எஸ்.இ:

Current 7930.8 
High 7905.95
Low 7856.95
Prev. Close 7879.4

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி