பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 27458.64 +1.06
  |   என்.எஸ்.இ: 8341.4 -0.75

பி.எஸ்.இ:

Current 27458.64 
High 27694.41
Low 27248.45
Prev. Close 27458.64

என்.எஸ்.இ:

Current 8341.4 
High 8413.20
Low 8269.15
Prev. Close 8341.4

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி