பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 27957.5
  |   என்.எஸ்.இ: 8458.95

பி.எஸ்.இ:

Current 27957.5 
High 28071.16016
Low 27828.60938
Prev. Close 27957.5

என்.எஸ்.இ:

Current 8458.95 
High 8489.5498
Low 8420.59961
Prev. Close 8458.9502

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி