பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 27701.79 +329.95
  |   என்.எஸ்.இ: 8324 +98.80

பி.எஸ்.இ:

Current 27701.79 
High 27497.12
Low 27292.14
Prev. Close 27371.84

என்.எஸ்.இ:

Current 8324 
High 8263.45
Low 8208.60
Prev. Close 8225.2

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி