பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 35081.82 310.77
  |   என்.எஸ்.இ: 10788.55 88.10

பி.எஸ்.இ:

Current 35081.82 
High 35118.61
Low 34700.82
Prev. Close 34771.05

என்.எஸ்.இ:

Current 10788.55 
High 10,803.00
Low 10,666.75
Prev. Close 10700.45
Updated On: 17-01-2018 15:59

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி