பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 28442.1
  |   என்.எஸ்.இ: 8606

பி.எஸ்.இ:

Current 28442.1 
High 28696.18945
Low 28403.75977
Prev. Close 28442.09961

என்.எஸ்.இ:

Current 8606 
High 8699.84961
Low 8596.7002
Prev. Close 8606

Historic Quotes

Start Date
End Date
 
  
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி