பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 73878.15 -732.96
  |   என்.எஸ்.இ: 22475.85 -172.35

பி.எஸ்.இ:

Current 73878.15 
High 75,095.18
Low 73,467.73
Prev. Close 74611.11

என்.எஸ்.இ:

Current 22475.85 
High 22,794.70
Low 22,348.05
Prev. Close 22648.2
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி