பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 57953.84 -268.26
  |   என்.எஸ்.இ: 17247.65 -84.15

பி.எஸ்.இ:

Current 57953.84 
High 58,231.20
Low 57,911.07
Prev. Close 58222.1

என்.எஸ்.இ:

Current 17247.65 
High 17,334.65
Low 17,239.00
Prev. Close 17331.8
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி