பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 36374.08 +52.79
  |   என்.எஸ்.இ: 10905.2 14.90

பி.எஸ்.இ:

Current 36374.08 
High 36,468.42
Low 36,170.80
Prev. Close 36321.29

என்.எஸ்.இ:

Current 10905.2 
High 10,930.65
Low 10,844.65
Prev. Close 10890.3
Updated On: 17-01-2019 15:59

Historic Quotes

 
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி