பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 52501.98 -271.07
  |   என்.எஸ்.இ: 15767.55 -101.70

பி.எஸ்.இ:

Current 52501.98 
High 52,816.31
Low 52,425.57
Prev. Close 52773.05

என்.எஸ்.இ:

Current 15767.55 
High 15,880.85
Low 15,742.60
Prev. Close 15869.25
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி