பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 49034.67 -549.49
  |   என்.எஸ்.இ: 14433.7 -161.90

பி.எஸ்.இ:

Current 49034.67 
High 49,656.71
Low 48,795.79
Prev. Close 49584.16

என்.எஸ்.இ:

Current 14433.7 
High 14,617.45
Low 14,357.85
Prev. Close 14595.6
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி