பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 32424.1 223.51
  |   என்.எஸ்.இ: 9580.3 90.20

பி.எஸ்.இ:

Current 32424.1 
High 32,480.52
Low 31,823.80
Prev. Close 32200.59

என்.எஸ்.இ:

Current 9580.3 
High 9,598.85
Low 9,376.90
Prev. Close 9490.1
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி