பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 48544.06 660.68
  |   என்.எஸ்.இ: 14504.8 194.00

பி.எஸ்.இ:

Current 48544.06 
High 48,627.43
Low 47,775.32
Prev. Close 47883.38

என்.எஸ்.இ:

Current 14504.8 
High 14,528.90
Low 14,274.90
Prev. Close 14310.8
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி