பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 57107.15 -1,687.94
  |   என்.எஸ்.இ: 17026.45 -509.80

பி.எஸ்.இ:

Current 57107.15 
High 58,254.79
Low 56,993.89
Prev. Close 58795.09

என்.எஸ்.இ:

Current 17026.45 
High 17,355.40
Low 16,985.70
Prev. Close 17536.25
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி