பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 41386.4 +271.02
  |   என்.எஸ்.இ: 12248.25 67.90

பி.எஸ்.இ:

Current 41386.4 
High 41,413.96
Low 41,098.91
Prev. Close 41115.38

என்.எஸ்.இ:

Current 12248.25 
High 12,272.15
Low 12,149.65
Prev. Close 12180.35
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி