பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 38310.49 -59.14
  |   என்.எஸ்.இ: 11300.45 -7.95

பி.எஸ்.இ:

Current 38310.49 
High 38,516.85
Low 38,215.05
Prev. Close 38369.63

என்.எஸ்.இ:

Current 11300.45 
High 11,359.30
Low 11,269.95
Prev. Close 11308.4
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி