பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 54326.39 1,534.16
  |   என்.எஸ்.இ: 16266.15 456.75

பி.எஸ்.இ:

Current 54326.39 
High 54,396.43
Low 53,403.29
Prev. Close 52792.23

என்.எஸ்.இ:

Current 16266.15 
High 16,283.05
Low 16,003.85
Prev. Close 15809.4
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி