பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 38098.73 +3.66
  |   என்.எஸ்.இ: 11463.35 1.15

பி.எஸ்.இ:

Current 38098.73 
High 38,243.86
Low 38,091.02
Prev. Close 38095.07

என்.எஸ்.இ:

Current 11463.35 
High 11,501.50
Low 11,454.95
Prev. Close 11462.2
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி