பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 39749.85 -172.61
  |   என்.எஸ்.இ: 11670.8 -58.80

பி.எஸ்.இ:

Current 39749.85 
High 40,010.83
Low 39,524.25
Prev. Close 39922.46

என்.எஸ்.இ:

Current 11670.8 
High 11,744.15
Low 11,606.45
Prev. Close 11729.6
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • தங்கம்
  • வெள்ளி